ÖDEV 1

 

Word 2010 Kullanımı  

Bu yazının amacı, Microsoft Word programını kullanmayı hedefleyen kişilere hızlı bir başlangıç yapmak ve temel özellikleri anlatmaktır. Bu yazı, 3 yazılık serinin ilk yazısıdır.

Word ortamını tanıma

Yukarıdaki şekilde, ekranda bulunan temel öğeler sıralanmıştır. Bu temel öğeler:

 • Başlık Çubuğu
 • Menü Çubuğu
 • Araç Çubuğu
 • Cetvel
 • Yazım Alanı
 • Durum Çubuğu
 • Kaydırma Çubukları
 • Belge Görünümleri
 • Yakınlık

Şeklinde sıralanabilir. Yazının bundan sonraki kısımlarında, bu listede bulunan isimlendirmeler kullanılacaktır.

Word ile temel yazım kuralları

Word programının, ana amacı, metin yazmak ve yazılan metinlerin düzenlenmesidir. Bu anlamda, Word programı, literatürde, kelime işlem programı olarak sınıflandırılan bir editör programdır.

Word programında, en basit işlem, metin yazmaktır. Bunun için yazım alanına farenin sol tuşu ile tıklayıp, klavyeden yazı yazılması yeterlidir.

Yazı yazılırken uyulması gereken kurallar:

 • Kelimeler arasında birer boşluk bırakılması gerekir
 • Virgül, noktalı virgül gibi, cümleyi bitirmeyen imla işaretleri, bir önceki kelimeye bitişik yazılır ve bu imla işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılır
 • Nokta, ünlem, soru işareti gibi cümleyi bitiren imla işaretleri, son kelimeye bitişik yazılır ve bu imla işaretlerinden sonra tek boşluk bırakılır
 • Paragraf bitirilmeden enter tuşuna basılmaz. Paragraf sonunda, bir kere enter tuşuna basılır. Bu enter tuşuna basılmasına “hard return” veya “hard enter” ismi verilir
 • Paragraf sonu olmaksızın yazıya devam edilerek, satır sonlarında Word tarafından otomatik olarak alt satıra geçilmesine “soft return” ismi verilir

Yukarıdaki listede geçen, boşluk ve enter basılma kuralları, yazımızı düzenlerken kullanacağımız temel metin oluşturulması açısından çok önemlidir. Burada yapılacak hatalar, Word’ün bazı özelliklerinin doğru çalışmamasına sebep olabilir. Bu durumu görebilmek için gizli sembolleri gösteren araç açılabilir. Bu aracın açılması için, araç çubuğundan aşağıdaki sembole basmak yeterlidir:

Yukarıdaki, kırmızı yuvarlak içine alınmış, gizli sembolleri gösteren aracın açılması ile birlikte, metinde bulunan yazıdaki, gizli semboller görüntülenir. Bir örneği, aşağıda alıntılanmıştır.

Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere, yazıda bulunan boşluklar, yazının orta seviyesinde bir nokta ve enter karakterleri de ters P harfini andırır bir sembol ile görüntülenmektedir. Bu görüntü, yazılarımızı daha iyi düzenleyebilmemizi sağlar.

Word içerisine, otomatik olarak anlamsız metin eklenmesi

Word üzerinde, bundan sonraki denemelerde kullanılmak üzere anlamsız bir içerik oluşturacağız. Bu deneme metinini oluşturmak için Word’de bulunan bir özellik olan lorem() fonksiyonunu kullanacağız. Yapılması gereken tek şey, boş bir paragraf açıp, =lorem() yazdıktan sonra enter tuşuna basmaktır. Word bizim için, aşağıdakine benzer bir metni otomatik olarak dolduracaktır.

 

Bu metin doldurma işlemi, istenildiği kadar tekrar edilebilir. Böylelikle istenilen uzunlukta bir deneme metini elde edebiliriz.

Word İçerisinde Sembol kullanımı

Ayrıca Word çalışmamız sırasında, özel sembollere ihtiyaç duyulabilir. Örneğin yunan alfabesindeki bazı sembollere ihtiyacımız olduğunu düşünelim. Bu durumda Word’ün sunduğu sembol ekleme aracı kullanılabilir.

Word’ün ekle sekmesine geçildikten sonra, simge düğmesine tıklayarak aşağıdaki şekilde bir menü açılabilir.

Bu açılan menüden, şayet istenen sembol varsa seçilebileceği gibi, ihtiyaç duyulan sembol bulunmaması halinde, menünün en sonunda bulunan “Tüm Simgeler” seçeneğine tıklanabilir.

Yeni açılan diyalog aşağıdaki şekildedir:

Örneğin istenilen, simge, bu diyalogdaki simgeler listesinde bulunmuyorsa, bu durumda “Yazı Tipi” menüsünden farklı bir yazı tipi seçilebilir. Simgeleri içeren ve en çok kullanılan yazı tipleri, Wingdings ve Symbol tipleridir.

Ardından istenilen simgeye çift tıklanır veya tek tıklanarak, ekle düğmesine basılır. Bu sayede metindeki son bulunduğumuz konuma simge eklenmiş olur.

Metin Biçimlendirme

Word’ün temel özellikleri sayarken, metin girişi yapılması yanında, bu metnin düzenlenmesi için de kullanacağını söylemiştik. Bu düzenleme işlemlerinden ilki, metin biçimlendirmedir.

Word üzerinde metin biçimlendirme işlemleri, 2 grupta toplanabilir.

 • Temel Metin Biçimlendirme
 • Paragraf Biçimlendirme

Temel metin biçimlendirme işlemlerine, ana ekranda bulunan araç çubuğundan erişilebileceği gibi, detaylı bir diyalog da açılabilir.

Detaylı diyaloğun açılması için, araç çubuklarından, giriş sekmesine geçilmeli ve bu sekme altında bulunan, temel metin grubu açılmalıdır. Bu açma işlemi için, aşağıdaki kırmızı çember içine alınmış düğmeye tıklanabilir.

Bu tıklama sonucunda, aşağıdaki diyalog açılır.

Yukarıdaki diyalogda bulunan temel öğeleri tanıyalım.

 • Yazı tipi grubu altında, metinde bulunan yazıların hangi fontta olacağını seçebileceğimiz bir liste bulunur.
 • Yazı tipi stili grubu altında 4 seçenek bulunur. Normal, İtalik (yazının yatık yazılmasını sağlar), Kalın, Kalın İtalik (yazının hem kalın hem de yatık yazılmasını sağlar)
 • Boyut grubunda ise metindeki yazıların punto boyutu ayarlanabilir.
 • Yazı tipi rengi, yazının rengini ayarlamaktadır.
 • Alt çizgi stili, yazıdaki metinin altına çizgi çizilmesini ve bu çizginin nasıl çizileceğini ayarlamaya yarar.
 • Şayet alt çizgi stili seçildiyse, bu çizginin rengi, “alt çizgi rengi” grubundan seçilebilir.
 • Efektler grubunda bulunan seçeneklerde kısaca şöyledir:
  • Üstü çizili, metinin üzerine tek bir çizgi çizer. Örneğin bir alışveriş listesinde, alınan elamanların üzerini çizer gibi, Word de bulunan yazının üzeri de çizilebilir.
  • Üstü çift çizgili, bir önceki özellikle aynıdır, tek farkı, iki çizgi çizmesidir.
  • Üst simge özelliği, metinin üstüne yazılacak bilgiler için seçilebilir. Örneğin bu yazıda da yer alan m2 şeklinde metrekare yazabilmek için önce m2 yazılır, ardından 2 seçilerek üst simge haline getirilir.
  • Alt simge ise yazının altına eklenecek bilgiler için geçerlidir. Örneğin a2 şeklinde bir yazı için, önce a2 yazılır, ardından 2 seçilerek alt simge haline getirilir.
  • Küçük büyük seçeneği, yazıdaki bütün harfleri büyük harfe (büyük harf sembolüne) çevirmeye ve bu çevirimin üzerinden normalde büyük harf olacak harfleri büyük punto, küçük harf olacak sembolleri de küçük punto ile yazmaya yarar.
  • Tümü büyük seçeneği ise, yazılan yazının bütün harflerini, büyük karaktere çevirir.
  • Gizli seçeneği, metinin bir kısmının gizlenmesini sağlar. Örneğin yazıcıdan çıktı alınmadan önce, bazı yazıların gizlenmesi isteniyor olsun. Bu durumda yazılar silinmek yerine hızlıca gizli olarak seçilip çıktı alınabilir.

Paragraf Biçimlendirme

Paragraf biçimlendirme işlemi için, metin biçimlendirmeye benzer şekilde, araç çubuğundan ilgili düğme açılır.

Açılan diyalog aşağıda verilmiştir.

Bu diyalogda bulunan özellikleri tanıyalım.

Paragrafın, sayfada ne tarafa yaslayacağı, hizalama seçeneğinden seçilir.

Anahat düzeyi, metinin, hangi seviyede sınıflandırılacağını belirler. Bu özellik ilk başlarda anlamlı olmayabilir ama örneğin, başlıklar için, hangi başlığın hangi başlık altında olduğunu belirlemek veya liste elemanları için alt seviye, üst seviye belirlemek gibi fonksiyonları vardır.

Girinti seçeneğinde bulunan değerler, paragrafın, sağdan ve soldan girinti miktarını belirler.

Özel seçeneği altından, paragrafın ilk satırı özel olarak ayarlanabilir. Örneğin ilk satır dışarıdan başlatılıp, diğer satırlar içeriden başlatılabilir. Bu fark miktarı, Özel seçeneği yanında yer alan değer kısmından grilir.

Aralık grubunda, paragrafın diğer paragraflar ile olan aralığı ve paragraftaki satırların birbiri ile olan aralığı belirlenir. Bu grupta bulunan önce ve sonra seçeneği, paragrafın, diğer paragraflarla olan aralığını belirlerken, satır aralığı kısmında, sabit aralık seçeneklerinden birisi seçilebilir (örneğin çift aralık gibi) Veya birden çok seçeneği seçilip, değer olarak farklı bir miktar verilebilir.

Metin Seçme

Yukarıdaki bu metin ve paragraf biçimleme seçeneklerini kullanmanın iki yolu bulunur. Birincisi, yukarıda anlatıldığı üzere menülerden bu seçeneklere girmek ve ilgili değişiklikleri yapmaktır. Bu durumda metinde bundan sonra yazılanlar, yapılan ayarlara göre düzenlenmiş olur.

İkinci seçenek ise, metnin bir kısmını seçmek ve yukarıda anlatılan değişiklikleri yapmaktır. Bu durumda da, seçili olan metin üzerine, yukarıda anlatılan değişiklikler uygulanır.

Metin seçmek için, seçilmek istenen metnin, başına, farenin sol tuşuyla tıklayıp, kaldırmadan, seçilmek istenen kısmın sonuna kadar sürüklemek yeterlidir.

Ayrıca hızlı seçim için bazı kolaylıklar bulunur. Örneğin bir metnin tamamını seçmek için klavyeden ctrl+A tuş kombinasyonu kullanılabilir. Diğer bir alternatif ise, Word yazım alanında bulunan seçim bölgesine tıklamaktır.

Seçim bölgesi, metnin en solunda bulunan ve sayfanın bir parçası gibi görülen alandır. Burada üç kere arka arkaya tıklanırse bütün metin seçilir. Veya bir satırın başında tek tıklanırsa satır, çift tıklanırsa paragraf seçilebilir.

Benzer şekilde, klavyede shift tuşuna basılıyken ok tuşları (yukarı, aşağı, sağa, sola) kullanılabilir.

Diğer bir seçim özelliği ise shift+ctrl tuşlarına basılıyken ok tuşlarını kullanmaktır. Bu durumda da kelime kelime seçim yapılır.

Kenarlıklar ve Gölgelendirme

Metin üzerinde yapılan diğer bir değişiklikte, metine eklenebilecek çerçeve ve metinin arka planına konulabilecek renktir. Bu işlemler için giriş sekmesindeki “kenarlıklar ve gölgelendirme” seçeneğine girmek gerekir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, bu seçeneğe girmek için giriş sekmesinde bulunan paragraf grubundaki araç açılmalıdır. Bu araç açıldıktan sonra aşağıdaki gibi bir diyalog gelir.

Yukarıdaki bu ekranda, kenarlık sekmesi açılı gelir ve bu sekmede bulunan özellikler kullanılarak, seçilen metin etrafında çizgi çizilmesi sağlanır. Örneğin solda bulunan Ayar listesinden, hazır bir çerçeve seçilebilir. Veya kendi özel çizgilerimizi çizmek için, Stil listesinden bir çizgi stili seçip, renk listesinden renk belirleyip ve son olarak genişliğine karar verdikten sonra, Ön izleme alanındaki metnin istediğimiz bir kısmına (sol, sağ, alt, üst veya paragraf arası) çizgimizi yerleştirebiliriz.

Şayet bu diyalogda bulunan gölgelendirme sekmesine girilirse aşağıdaki şekilde bir diyalog açılır.

Bu diyalogda ise, yazının arka planı için bir renk seçilebilir. Şayet ilave olarak arka plana bir desen konulması isteniyorsa, Desenler grubunda bulunan Stil listesinden bir stil seçilip, bu stil için ilave bir renk daha seçilebilir.

Maddeleme İşlemleri

Word üzerinde yazı yazarken kullanılan diğer bir seçenek de, maddeleme işaretleridir.

Örneğin dokümanımızda madde madde listelemek istediğimiz bir bilgi olsun.

 • Ali
 • Ayşe
 • Mehmet
 • Zeynep
 • Ahmet

Yukarıdaki isimleri maddeler halinde göstermek için Word bize bazı alternatifler sunar.

Giriş sekmesinden maddeleme seçeneği seçilebilir.

Bu seçim sonucunda istenilen bir sembol, maddelerin başına gelebileceği gibi, istenirse, “Yeni Madde İşareti Tanımla” seçeneğinden, özel bir sembol seçilerek yeni bir maddeleme de yapılabilir.

Diğer bir özellik ise numaralandırmadır. Bu sayede, listemizde bulunan elemanların başına sembol yerine numaralar konulabilir.

Örneğin yukarıdaki şekilde, elemanların başına roma rakamları ile numaralandırma yapılmıştır.

Son olarak Word, çok seviyeli numaralandırma imkânı sunar. Örneğin listemizdeki elemanları, maddeler ve alt maddeler şeklinde yazacaksak, çok seviyeli numaralandırmayı seçmeliyiz.

Çok seviyeli numaralandırmanın altında da hazır bazı seçenekler olduğu gibi buradaki listeyi de düzenleme imkânı bulunur.

Örneğin aşağıdaki diyalogda, örnek bir çok seviyeli numaralandırma yapılmıştır.

Bu numaralandırmada, 4. Seviye için sayı seçilerek, bu seviyede bulunan maddelerin sayılarla gösterilmesi sağlanmıştır.

Maddelerimiz için bir şekil belirledikten sonra, maddeleri alt veya üst seviye şekline getirmek için, listemizdeki maddelerin başına gidip klavyeden TAB tuşuna basabiliriz. Shift+TAB tuşu ise bir seviye yukarı çıkarır.

Bu işlemleri yapmak için ayrıca Word görünümünü girinti şeklinde getirmek de mümkündür. Bu görünüme geçmek için Görünüm sekmesinden, Ana Hat görüntüsüne geçilebilir.

Ardından gelen yeni araç çubuğu sayesinde, istenilen madde, daha alt madde haline veya üst madde haline getirilebilir.

Yapılması gereken tek şey, metindeki etkilenmesi istenen madde veya maddeleri seçmek ve çıkan yeni, anahat aracındaki ok tuşlarını kullanarak içeri (sağa) veya dışarı (sola) maddeleri hareket ettirmektir.

Word üzerinde dosyalama işlemleri

Yukarıda anlatılan metin yazma ve düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra, dosyanın kaydedilmesi mümkündür. Bu sayede, daha sonraki çalışmalarda metin açılabilecektir. Bu kaydetme ve açma işlemleri için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Öncelikle Word çalışma alanında bulunan menü çubuğundaki Dosya seçeneğine tıklayalım

Açılan ekranda, Kaydet seçeneği kullanılarak, kaydetme işlemi başlatılabilir. Bu seçeneğe tıklandığında aşağıdaki şekilde bir diyalog gelir.

Bu klasik dosya diyaloğunda, dosyanın kaydedilmesi istenen dizin seçilip ardından dosyaya biri isim verilmesi yeterlidir.

Kaydet düğmesine basıldıktan sonra dosya kaydedilir.

Dosyanın açılması için bu sefer, menü çubuğundaki dosya seçeneğinden Aç seçilir ve benzer bir dosya diyaloğu sayesinde, dosyanın konumuna gidilip, açılması istenen dosyaya tıklanarak Aç denilir.

Ayrıca Dosya menüsü altında, En Son seçeneği, son çalışılan dosyaları da açmaya yarar.

Dosya kayıtları sırsında, kaydedeceğimiz dosyaya şifre vererek dosyayı koruma altına alabiliriz. Bunun için dosyayı kayıt esnasında, araçlar seçeneği tıklanılarak açılıp, genel seçenekler seçilmelidir.

Açılan diyalogda istenilen bir şifre verilebilir.

Burada iki ayrı şifre sorulur. İlk şifre açma parolasıdır, dosyayı açmak isteyen kişi, bu şifreyi bilmeden açamaz. Değiştirme parolası ise, dosyanın açılış şeklini belirler. Örneğin dosyayı açarken, açma parolasını bilen ama değiştirme parolasını bilmeyen bir kişi, dosyayı açıp görüntüleyebilir ama dosya üzerinde değişiklik yapamaz, çünkü dosya salt okunur şeklinde açılır.

İster sadece açma parolası ister sadece değiştirme parolası veya her ikisini birden verdikten sonra tamam düğmesine tıklandığında, şifrenin onaylanmasını tekrar ister. Bu onayla birlikte dosya şifreli olarak kaydedilir.

Şayet daha önceden şifre verilerek kaydedilmiş bir dosyadan, şifrenin kaldırılması isteniyorsa, bu durumda, değiştirme hakkımız olan bu dosyayı açıp, kaydederken, parolaları temizlememiz yeterli olacaktır.

Geliştirilmiş şerit

İlk tanışmamız Excel 2007 ürünüyle olan şerit, önceleri karmaşık menülere ve araç çubuklarına gömülen komutları ve özellikleri bulmanızı kolaylaştırır. Excel 2007 uygulamasında Hızlı Erişim Çubuğu'na komut ekleme olanağınız olsa da kendi sekmelerinizi ve gruplarınızı şeride ekleyemezsiniz. Ancak, Excel 2010 uygulamasında kendi sekmelerinizi ve gruplarınızı oluşturabilir, yerleşik sekmeleri ve grupları yeniden adlandırabilir, bunların sıralarını değiştirebilirsiniz.

Şerit üzerinde özel sekme

Çalışma alanınızı nasıl kişiselleştireceğinizi ve sık kullandığınız komutlara nasıl daha hızlı erişim kazanacağınızı öğrenmek için bkz. Şeridi özelleştirme.

Microsoft Office Backstage görünümü

Microsoft Office 2010 programlarının yeni bir eki olan Backstage görünümü, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimindeki en son yeniliktir ve şeride eşlik eden bir özelliktir. Dosya menüsü tıklatılarak erişilebilen Backstage görünümü uygulamasında dosyalarınızı açabilir, kaydedebilir, yazdırabilir, paylaşabilir ve yönetebilir, program seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Backstage Görünümü'nde Bilgi sekmesi

Backstage görünümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Backstage görünümü nedir ve nerededir?

Çalışma kitabı yönetim araçları

Excel 2010, içeriğinizi yönetmek, korumak ve paylaşmak için araçlar sunar.

 • Önceki sürümleri kurtarma    Önceki Microsoft Office sürümlerine ait Otomatik Kurtarma üzerine kurulu olan Excel 2010 artık kaydetmeden kapadığınız dosya sürümlerini de kurtarabiliyor. Bu işlem, el ile kaydetmeyi unuttuğunuzda, kaydetmenizin anlamı olmadığı değişiklikleri kaydettiğinizde veya çalışma kitabınızın önceki bir sürümüne dönmek istediğinizde yardımcı olur.
 • Korumalı görünüm    Excel 2010 uygulamasında Korumalı Görünüm vardır, bu nedenle bilgisayarınızı olası saldırılara açık hale getirmeden önce daha bilinçli kararlar verebilirsiniz. Varsayılan olarak, Internet kaynağından alınan belgeler Korumalı Görünüm'de açılır. Böyle bir durumda, İleti çubuğunda, düzenlemeyi etkinleştiren seçenekle birlikte bir uyarı iletisi görürsünüz. Hangi kaynakların Koruma Görünüm'ü tetikleyeceğini denetleyebilirsiniz. Kaynaklarının neresi olduğu dikkate alınmadan Korumalı Görünümde açmak amacıyla belirli dosya türleri de ayarlayabilirsiniz.
 • Güvenilen belgeler    Office 2010, makrolar gibi etkin içeriğini bulunduğu çalıştığınız belgeler için Güvenilen Belgeler özelliğini sunmaktadır. Artık, belgedeki bu etkin içeriği onaylamanızdan sonra etkinleştirmek güvenlidir; kendinizi tekrarlamanız gerekmez. Excel 2010 güvendiğiniz çalışma kitaplarını hatırlar; böylece, çalışma kitabını her açtığınızda size sorulmasını engelleyebilirsiniz.

Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kaydedilmemiş Office 2010 Sürümlerini Kurtarma, Korumalı Görünüm nedir? ve Güvenilen belgeler.

Sayfanın BaşıSayfanın Başı

Veri listelerinden hızlı ve etkili karşılaştırma yapma

Excel 2010 uygulamasında, PivotTable ve varolan diğer özelliklerin geliştirilmiş hali olan mini grafik ve dilimleyici gibi yeni özellikler daha bilinçli kararların yolunu açan verilerinizde desenleri ve eğilimleri keşfetmenize yardım eder.

Mini grafikler

Verilerle birlikte eğilimleri görsel olarak özetlemek için mini grafikler (bir hücreye sığan çok küçük grafikler) kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki resimde bir mini grafiğin Mayıs ayında her bir departmanın performansını nasıl bir bakışta görmenizi sağladığı gösterilmiştir.

Satış verilerinde eğilimleri göstermek için kullanılan mini grafikler

Mini grafikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri eğilimlerini göstermek için mini grafikler kullanma.

Geliştirilmiş PivotTable

Artık PivotTable'ların kullanımı daha kolay ve tepkilidir. Başlıca geliştirmeler:

 • Performans geliştirmeleri    Excel 2010 sürümünde, çoklu iş parçacığı yardımı PivotTable'larda veri almayı, sıralamayı, ve filtrelemeyi hızlandırmaya yardımcı olur.
 • PivotTable etiketleri    Artık, PivotTable üzerinde etiketler aşağı doğru doldurulabilir; böylece PivotTable'ı daha kolay kullanabilirsiniz. Ayrıca, tüm satır ve sütunlarda iç içe alanların öğe yazılarını görüntülemek için PivotTable'larda etiketleri yineleyebilirsiniz.
 • Filtrelemedeki geliştirmeler    Artık, yeni dilimleyicileri kullanarak PivotTable'daki verileri bir düğmeyi tıklatarak filtreleyebilir ve ek menüler açmak zorunda kalmadan hangi filtrelerin uygulanmış olduğunu hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ek olarak, filtre arabirimindeki yeni arama kutusu belki binleri (veya milyonları) bulan PivotTable öğeleri arasında ihtiyacınız olan şeyi anında bulabilmenizi sağlıyor.
 • Geri yazma desteği    Excel 2010 sürümünde, OLAP PivotTable Değerler alanındaki değerleri değiştirebilirsiniz ve bunları OLAP sunucusundaki Analysis Services küpüne geri yazabilirsiniz. Geri yazma özelliğini durum çözümlemesi modunda kullanabilir ve sonra artık ihtiyacınız kalmadığında değişiklikleri geri alabilirsiniz veya değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Geri yazma özelliğini UPDATE CUBE deyimini destekleyen herhangi bir OLAP sağlayıcısıyla kullanabilirsiniz.
 • Değer Gösterimi özelliği    Değer Gösterimi özelliği bir dizi yeni, otomatik hesaplama içerir; örneğin, Üst Satır Toplamı %,Üst Sütun Toplamı %, Üst Toplam %, Değişen Toplam %,En Küçükten En Büyüğe Sırala ve En Büyükten En Küçüğe Sırala.
 • PivotChart geliştirmeleri    Verileri doğrudan PivotChart raporu içinde filtrelemek ve alan ekleyerek ve kaldırarak grafiğin düzenini değiştirmek daha kolaydır. Benzer şekilde, tek bir tıklatmayla PivotChart raporundaki tüm alan düğmelerini gizleyebilirsiniz.

Yeni özelliklerin tam listesi için bkz. Yenilikler: PivotTable'lardaki değişiklikler.

Dilimleyiciler

Excel 2010 sürümünde yeni olan dilimleyiciler, PivotTable'larda verileri filtrelemek için son derece görsel bir yöntem sağlar. Bir dilimleyici ekledikten sonra, tam olarak ihtiyacınız olan şeyi görüntülemek için düğmeleri kullanarak hızlı bir şekilde verileri kesimlere ayırır ve filtrelersiniz. Ek olarak, PivotTable'ınıza birden fazla filtre eklediğinizde, verilere hangi filtrelerin uygulandığını görmek için artık bir listeyi açmanız gerekmemektedir. Bunun yerine, bunlar ekranda dilimleyicinin içinde gösterilir. Dilimleyicileri çalışma kitabınızın biçimlendirmesiyle eşleşecek şekle getirebilir ve kolayca diğer PivotTable'larda, PivotChart'larda ve küp işlevlerinde kullanabilirsiniz

PivotTable'ın en üstünde gösterilen dilimleyici

Dilimleyiciler hakkında daha fazla bilgi için bkz. PivotTable verilerini filtrelemek için dilimleyici kullanma.

Geliştirilmiş koşullu biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme ilginç hücreleri veya hücre aralıklarını vurgulamayı, olağandışı değerleri vurgulamayı ve veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümeleri kullanarak verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır. Excel 2010 uygulamasında daha da büyük biçimlendirme esnekliği vardır:

 • Yeni simge kümeleri    İlk olarak Office Excel 2007 ile kullanılmaya başlayan simge kümeleri, belirlediğiniz eşikleri temel alarak farklı veri kategorilerine yönelik simgeler görüntülemek için kullanılır. Örneğin, yüksek değerleri göstermek için yeşil yukarı ok, orta değerleri göstermek için sarı yana bakan ok ve düşük değerleri göstermek için kırmızı aşağı ok kullanabilirsiniz. Excel 2010 sürümünde, üçgenler, yıldızlar ve kutular dahil olmak üzere çok daha fazla simge kümesi bulunmaktadır. Ayrıca farklı kümelerdeki simgeleri karıştırabilir ve eşleştirebilir ve simgeleri daha kolay gizleyebilirsiniz; örneğin, yalnızca karlılığı yüksek değerler için simge göstermeyi, orta ve düşük değerler içinse hiç göstermemeyi seçebilirsiniz.

Yalnızca yüksek değerler için simgeler gösteren örnek

 • Veri çubukları için daha fazla seçenek    Excel 2010 veri kümeleri için yeni biçimlendirme seçenekleriyle gelmektedir. Veri çubuğuna düz dolgu veya kenarlık uygulayabilir veya çubuk yönünü soldan sağa yerine sağdan sola olarak ayarlayabilirsiniz. Ek olarak, negatif değerlerin veri çubukları burada da gösterildiği gibi pozitif değerlere göre eksenin ters tarafında görünmektedir.

Negatif değere sahip veri çubukları örneği

 • Diğer geliştirmeler    Koşul veya veri doğrulama kuralları için ölçüt belirtirken, şimdi çalışma kitabınızdaki diğer çalışma sayfalarında bulunan değerlere başvurmak mümkündür.

Koşullu biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hızlı başlangıç: Koşullu biçimlendirme uygulama veya Koşullu biçimleri ekleme, bulma veya temizleme.

Sayfanın BaşıSayfanın Başı

Masaüstünüzden güçlü çözümleme alma

İşyerinde veya evde, size yeni bir görüş sağlayan ya da daha iyi kararlar almanıza yardımcı olan görevinizi düzgün tamamlayabilmenizde daha hızlı bir yolla verilerinizi işleyip çözümlemeniz gerekir. Excel 2010 uygulamasıysa tam da bunu yapmanızı sağlayan yeni ve geliştirilmiş çözümleme araçları sağlar.

Excel için PowerPivot eklentisi

Çok miktarda veri çözümlemeniz gerekirse Excel için Microsoft SQL Server PowerPivot yükleyip, verilerde hesaplamaları bulabildiğiniz ve gerçekleştirebildiğiniz Excel çalışma kitaplarınızda bu verilerle çalışabilirsiniz. Verilerle çalışıldığında ister yüzlerce, ister yüz milyonlarca satırla çalışıyor olun yanıt süresi biraz daha hızlıdır.

Excel için PowerPivot kullanarak, şirket veritabanı, çalışma sayfası, rapor, veri akışı gibi farklı kaynaklardan verileri hemen toplayıp birleştirebilirsiniz. Verilerinizi Excel'e aldıktan sonra, PivotTable, dilimleyici ve diğer alışık olduğunuz Excel özelliklerini kullanarak bunu etkileşimli olarak bulabilir, hesaplayabilir ve özetleyebilirsiniz.

Excel için PowerPivot hakkında daha fazla bilgi için Excel 2010 için Microsoft SQL Server PowerPivot adresini ziyaret edin.

Geliştirilmiş Çözücü eklentisi

Excel 2010 Çözücü eklentisinin verileriniz üzerinde durum çözümlemesi yapmanızı sağlayan yeni bir sürümünü içermektedir. Çözücü'de, Excel işlevleriyle modelleri işleyen genetik algoritmalara dayanan yeni bir Evrimci Çözücü olan geliştirilmiş arabirim, yeni genel iyileştirme seçenekleri, daha iyi doğrusal programlama ve doğrusal olmayan iyileştirme yöntemleri, yeni Doğrusallık ve Geçerlilik raporları bulunur. Ek olarak, Çözücü eklentisinin artık 64 bit sürümü bulunmaktadır.

Frontline Sistemine ait daha ayrıntılı yardım için www.solver.com Adresindeki Çözücü Yardımı'nı ziyaret edin.

Geliştirilmiş işlev doğruluğu

Akademik, mühendislik ve bilim topluluklarından alınan geribildirime yanıt olarak, Excel 2010 artık daha doğru bir dizi istatistiksel işlevi ve diğer işlevleri içermektedir. Varolan bazı işlevler de ne yaptıklarını daha iyi açıklamak için yeniden adlandırılmıştır.

 • Doğrulukla ilgili geliştirmeler    Birçok işlev doğruluğu artırmak için optimize edilmiştir. Örneğin, Excel 2010 beta ve kikare dağılımları için daha doğru sonuçlar döndürmektedir.
 • Daha tutarlı işlevler    Bazı istatistiksel işlevler biçim topluluğunda kullanılan işlev tanımlarıyla ve Excel'deki diğer işlev adlarıyla daha tutarlı olmaları için yeniden adlandırılmıştır. Yeni işlev adları ayrıca işlevlerini daha doğru açıklamaktadır. Özgün işlevler bir Uyumluluk kategorisi altında hala kullanılabilir olduğundan önceki Excel sürümlerinde oluşturulmuş çalışma kitapları ad değişikliklerine rağmen çalışmaya devam edecektir.

Excel 2010'da işlevler

Yeni ve güncelleştirilmiş işlevlerin tam listesi için bkz. Yenilikler: Excel işlevlerinde yapılan değişiklikler.

Geliştirilmiş filtre yetenekleri

Size gerekenin çabuk ve etkili bir şekilde bulunması gerekliliktir; özellikle de binlerce, hatta milyonlarca öğede arama yapılan büyük çalışma sayfalarında çalışırken.

 • Yeni arama filtresi    Excel tablosu, PivotTable ve PivotChart'ta verilere filtre uygulandığında, büyük çalışma sayfalarında size gerekenleri hemen bulmanıza yardımcı olan yeni arama kutusunun avantajlarından yararlanın. Örneğin, 50.000 öğeden fazlasını depolayan katalogdaki belirli bir ürünü bulmak için arama teriminizi yazmaya başlayın; ilgili öğeler aynı anda listede görüntülenmeye başlar. Görmeyi istemediğiniz içeriğin seçimini kaldırarak sonuçları daha da daraltabilirsiniz.

Filtre listesindeki Ara kutusu

 • Konumdan bağımsız filtreleme ve sıralama    Excel tablosunda, uzun bir tabloyu aşağı kaydırdığınızda tablo üstbilgileri sütunların en üstündeki normal çalışma sayfası üstbilgilerinin yerini alır. Excel 2010 sürümünde, şimdi Otomatik Filtre düğmeleri tablo sütunlarınızdaki tablo üstbilgileriyle birlikte görünür durumda kalmaktadır; böylece tablonun en üstüne kadar yukarı kaydırmak zorunda kalmadan verileri hızlı bir şekilde sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

Excel tablo sütun başlıklarında görünen Otomatik Filtreler

64 bit Excel

Excel 2010, 64 bit sürümüyle de bulunmaktadır; böylece, güçlü kullanıcılar ve çözümleyiciler daha büyük, karmaşık çalışma kitapları oluşturabilmektedir. 64 bit sürümünü kullanarak 32 bit Excel sürümünde olan 2 gigabayt (GB) sınırın üzerinde fiziksel belleği (RAM) belirtebilirsiniz.

Performans yatırımları

Excel 2010 uygulamasındaki farklı performans yatırımları verilerinizle daha etkili etkileşime geçmenize yardımcı olabilir. Belirli yatırımlar şunlardır:

 • Genel geliştirmeler    Müşteri geribildirimine yanıt olarak, Excel 2010 bir dizi alanda performansı artırmıştır. Örneğin, grafikleri taşıdığınızda veya yeniden boyutlandırdığınızda, Sayfa Düzeni görünümünde çalıştığınızda, çalışma sayfasında şekillerle etkileşim kurduğunuzda Excel 2010 daha tepkiseldir.
 • Büyük veri kümeleri desteği     Excel 2010, çok miktarda veri bulunan çalışma kitaplarını daha verimli işler. Özellikle, büyük veri kümelerinde verilere filtre uygulanması ve sıralanması, bir çalışma sayfasından diğerine kopyalanıp yapıştırılması, formülleri kopyalamak için Dolgu özelliğinin kullanılması gibi ortak yapılan eylemleri gerçekleştirmek için daha az zaman kullanır.
 • Çok çekirdekli yatırımlar    Excel 2010 uygulamasında çok iş parçacığı kullanımı geliştirmeleri PivotTable ve Excel tablolarında verilerin alınması, sıralanması ve filtre uygulanması işlemlerini hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca, büyük dosyaların açılması ve kaydedilmesi öncekinden daha hızlıdır.
 • Daha hızlı hesaplama    Çalışma kitaplarınız kuruluşunuzdaki önemli iş işlemlerinde kritikse hesaplama hızının dar boğaz olmaması önemlidir. Daha hızlı hesaplama performansı göstermek için Excel 2010 uygulamasına eşitlenmemiş kullanıcı tanımlı işlevler katılmıştır; bunlar eşzamanlı olarak, birden çok Excel hesap iş parçacığı olmadan çalıştırılabilir. Özel yollarla ve yüksek performans bilgi işlemle (HPC) çalışma sayfalarına veri alındığında önemlidir.
Geliştirilmiş grafik

Excel 2010 uygulamasında grafiklerle çalışmak daha kolaydır. Belirli geliştirmeler şunlardır:

 • Yeni grafik sınırları    Microsoft Office Excel 2007 sürümünde, 2-B grafikler için veri serilerinde en fazla 32.000 veri noktası bulunabiliyordu. Excel 2010 sürümünde, bir veri serisindeki veri noktası sayısı yalnızca kullanılabilir bellekle sınırlıdır. Bu da kullanıcıların (özellikle bilim topluluğundaki) büyük veri kümelerini daha etkili bir şekilde görselleştirmesini ve çözümlemesini sağlamaktadır.
 • Biçimlendirme seçenekleri için hızlı erişim    Excel 2010 sürümünde, grafik öğesini çift tıklatarak biçimlendirme seçeneklerine hemen erişebilirsiniz.
 • Grafik öğeleri için makro kaydetme    Office Excel 2007 sürümünde, bir grafiği veya başka bir nesneyi biçimlendirirken makro kaydedilmesi hiçbir makro kodu üretmiyordu. Excel 2010 ürününde ise grafiklerdeki veya diğer nesnelerdeki biçimlendirme değişikliklerini kaydetmek için makro kaydedicisini kullanabilirsiniz.

Grafik kullanma hakkında genel bilgiler için bkz. Hızlı başlangıç: Verilerinizi grafik haline getirme veya Baştan grafik oluşturma.

Metin kutularındaki denklemler

Excel 2010 uygulamasında artık, denklemlerin metin kutularına ve çalışma sayfasına yazılmasını kolaylaştıran Denklem Araçları vardır. Örneğin, kullanılan formülleri kilitle veya erişilemez çalışma sayfası hücrelerinde görüntüleyecek bir yol aradığınızda yararlıdır.

Daha fazla tema

Her zamankinden daha fazla tema ve stil seçebilirsiniz. Bu öğeler çalışma kitaplarında ve diğer Microsoft Office belgelerinde tutarlı olarak profesyonel tasarım uygulamanıza yardımcı olur. Tema seçildikten sonra Excel 2010 tasarım görevini gerçekleştirir. Metin, grafikler, tablolar ve çizim araçlarının tümü de seçtiğiniz temayı yansıtmak üzere değişir; böylece, çalışma kitabınızdaki tüm öğeler bir diğerinin tamamlayıcısıdır.

Excel 2010'da Temalar galerisi

Temalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Word veya Excel'de belge teması uygulama, özelleştirme ve kaydetme.

Canlı önizlemeyle yapıştırma

Canlı önizlemeyle yapıştırma özelliği Excel 2010 uygulamasında veya diğer programlarda içerik yeniden kullanıldığında zaman kazanmanızı sağlar. Kaynak Sütun Genişliğini Koru, Kenarlıksız veya Kaynak Biçimlendirmesini Koru gibi farklı yapıştırma seçeneklerinin önizlemesini görüntülemek için bunu kullanabilirsiniz. Canlı önizleme, çalışma sayfasına gerçekten yapıştırmadan önce yapıştırdığınız içeriğin nasıl görüneceğini görsel olarak saptamanızı sağlar. Sonuçların önizlemesini görüntülemek için işaretçiyi Yapıştırma Seçenekleri'nin üzerine getirdiğinizde, yeniden kullandığınız içeriğe en iyi uyacak şekilde bağlama göre değişen içeriğin bulunduğu bir menü görürsünüz. Ekran İpuçları doğru kararı vermenize yardımcı olacak ek bilgiler sağlar.

Önizlemeyle Yapıştırma menüsü

Verilerin kopyalanıp yapıştırılması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma sayfasında belirli hücre içeriklerini veya öznitelikleri kopyalama.

Geliştirilmiş resim düzenleme araçları

Excel 2010 ile verileri ifade etmek her zaman sayı veya grafik göstermek değildir. Excel 2010 sürümünde, şık ve profesyonel görünüşlü resimler oluşturmak için grafik tasarımcısı olmanız gerekmez. Görsel olarak iletişim kurmak için fotoğraf, çizim veya SmartArt kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirsiniz:

 • Ekran görüntüleri    Hızlı bir şekilde ekran görüntüsü alıp çalışma kitabınıza ekleyin ve sonra ekran görüntüsünü düzenlemek ve geliştirmek için Resim Araçları sekmesindeki araçları kullanın.

Ekran görüntüsü düğmesi

 • Yeni SmartArt grafik düzenleri    Yeni resim düzenleriyle hikayenizi fotoğraflarla anlatabilirsiniz. Örneğin, Resim Yazılı Resimler düzeni resimleri altların hoş görünen resim yazılarıyla birlikte gösterir.
 • Resim düzeltme    Rengin ince ayarın yapın veya parlaklığını, karşıtlığını veya netliğini ayarlayın; tüm bu ayarları ek bir fotoğraf düzenleme yazılımı kullanmak zorunda kalmadan yapın.
 • Yeni ve iyileştirilmiş artistik efektler    Daha çok bir eskiz, çizim veya tablo gibi görünmesini sağlamak için resminize farklı sanatsal efektler ekleyin. Yeni sanatsal efektler arasında Kalemle Taslak, Çizgi Çizim, Sulu Boya Sünger, Mozaik Kabarcıklar, Cam, Yumuşak Pasteller, Plastik Paket, Fotokopi, Boya Darbeleri ve çok daha fazlası bulunur.
 • Daha iyi sıkıştırma ve kırpma    Artık resim kalitesi ve sıkıştırma dengesi üzerinde daha fazla denetime sahipsiniz, böylece çalışma kitabınızın kullanılacağı ortam (baskı, ekran, e-posta) için doğru seçimi yapabilirsiniz.

Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekran görüntüsü ekleme, SmartArt grafiklerinin tanımları, Rengi, saydamlığı değiştirme veya resmi yeniden renklendirme, Resimde efekt ekleme veya değiştirme, Resmi kırpma ve Resim sıkıştırmayı kapatma.

Sayfanın BaşıSayfanın Başı

Çalışma kitaplarında yeni yöntemlerle birlikte çalışma

Excel 2010, kuruluşunuzda çalışma kitaplarını yayımlamak, düzenlemek ve başkalarıyla paylaşmak için gelişmiş yollar sunar.

Çalışma kitaplarını birlikte yazma

Ekiple çalışma ödüllendirici olduğu kadar mücadeleci de olabilir. Aynı odada birlikte olmadığınızda geri bildirim, sürüm ve güncelleştirme gibi farklı hareketli parçaları denetlemek için bir yol bulmanız gerekir. Office Web Apps'ın parçası olan Excel Web App uygulamasını kullanarak farklı yerlerdeki kişilerin aynı anda çalışma kitaplarını düzenlemesini sağlayarak bu engeli aşabilirsiniz. Artık, çalışma kitabını düzenlediği sırada kimse çalışma kitabını kilitleyip sizi dışarıda bırakamaz.

Küçük bir şirketteyseniz ya da evinizden veya okuldan çalışıyorsanız, başkalarıyla çalışma kitaplarını aynı anda birlikte yazmak için size tek gereken ücretsiz Windows Live hesabıdır. SharePoint 2010 çalıştıran şirketlerdeki kuruluş kullanıcıları da kendi güvenlik duvarları içinde bu işlevi kullanabilir.

Geliştirilmiş Excel Hizmetleri

Kuruluşunuz Excel çalışma kitaplarını paylaşmak için önceleri SharePoint Server sitelerinde Excel Hizmetleri kullandıysa şu geliştirmeleri not alın:

 • Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi    En görünür değişiklikler arasında her değişiklikte sayfanın yenilenmesi yerine sayfadaki öğelerin yenilenme becerisi ve çalışma sayfasında rahatça dolaşmanızı sağlayan kaydırma çubuğunun eklenmesi sayılabilir.
 • SharePoint 2010 özellikleriyle daha iyi tümleştirme    Excel Hizmetleri uygulamasının bu sürümünde önemli SharePoint 2010 özellikleriyle (güvenlik, içerik yönetimi, sürüm denetimi, veri bağlantısı yönetimi ve hizmet yönetimi özellikleri gibi) daha iyi bir tümleştirme elde edersiniz. Ayrıca, Excel Hizmetleri SharePoint'teki yerleşik iş karar desteği becerileriyle daha iyi tümleşir.
 • Çalışma kitabı özellikleri için geliştirilmiş destek    Önceden, çalışma kitabında desteklenmeyen özellikler varsa tarayıcıda hiç açılamazdı. Artık, çalışma kitabında desteklenmeyen Excel özelliği varsa tarayıcıda açılmaktadır. Ayrıca, çoğu Excel özelliği (mini grafikler ve dilimleyiciler gibi yeni Excel 2010 özellikleri de arasında) Excel Hizmetleri uygulamasında desteklenmektedir.
 • Uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla destek    Hem geliştiriciler, hem de geliştirici olmayanlar benzer şekilde, iş uygulamalarının oluşturulması amacıyla REST uygulaması programlama arabirimi gibi yeni araçların avantajlarından yararlanmaktadır.
Erişilebilirlik Denetleyicisi

Erişilebilirlik Denetleyicisi çalışma kitabınızdaki sorunları belirlemenize ve çözümlemenize yardım eder, engelli bir kişinin içeriğinize erişmesine engel olabilir. Dosya sekmesini, Sorunları Denetle'yi ve Erişilebilirliği Denetle'yi tıklatarak bu özellikleri kaldırabilirsiniz. Hatalar ve uyarılar görev bölmesinde görüntülenecektir. Hataları gözden geçirip hangilerinin düzeltilmesi gerektiğini görebilirsiniz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi'ne ek olarak, Excel Tablosu ve PivotTable da içinde olmak üzere çalışma sayfanızdaki daha fazla nesneye alternatif metin ekleyebilirsiniz. nesneyi tamamen ve kolay göremeyen görsel engeli olan kişiler için bu bilgiler yararlıdır.

Engeli olan kişiler de dahil, herkes için erişilebilir olan çalışma kitaplarını oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişilebilirlik Denetleyicisi.

Geliştirilmiş dil araçları

Excel Seçenekleri iletişim kutusunda, çok dilli kullanıcılar düzenleme, ekran, Ekran İpucu ve Yardım dilleri için hemen tercih ayarlayabilirsiniz. Buna ek olarak, Excel'de dil ayarlarınızın değiştirilmesi otomatik olarak uygulanabilir tüm Microsoft Office 2010 uygulamalarında da değişir. Gereken yazılım veya klavye düzeni yüklü değilse size haber verilir ve bu sorunun hemen çözülmesi için bağlantılar verilir.

Dil tercihlerini özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Düzenleme, ekran veya Yardım dili tercihlerini ayarlama.

Sayfanın BaşıSayfanın Başı

Yeni yöntemlerle çalışma kitaplarına erişme

İster işten, ister evden, isterse de yolculuk sırasında olsun, bulunduğunuz her yerden artık dosyalarınıza erişip çalışabilirsiniz.

Microsoft Excel Web App

Excel Web App, Excel deneyiminizi çalışma kitaplarıyla doğrudan çalışma kitabının depolandığı web sitesinde çalışmanızı sağlayan web tarayıcısına genişletir. Excel Web App uygulaması, Windows Live SkyDrive'da Microsoft Office Web Apps'ın bir parçasıdır ve SharePoint 2010 üzerinde Office Web Apps'ı yapılandırmış olan kuruluşlarda bulunur.

Excel Web App ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Çalışma kitabını tarayıcıda görüntüleme    Excel Web App programında açmak üzere bir çalışma kitabını tıklattığınızda, çalışma kitabı görünüm modunda görüntülenir. Çalışma kitabındaki verileri sıralayabilir, filtre uygulayabilir, veri içindeki ilişkileri ve eğilimleri görmek için PivotTable'ları genişletebilir, değerleri yeniden hesaplayabilir ve farklı çalışma sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.
 • Çalışma kitabını tarayıcıda düzenleme    Excel Web App ile çalışma kitaplarınıza erişmek için ihtiyacınız olan tek şey bir tarayıcıdır. Ekip arkadaşlarınız sahip oldukları Excel sürümü ne olursa olsun si
 • Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !